Svenska vägtrafikens utsläpp minskar för långsamt - Ny Teknik

8102

Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

Källa: Naturvårdsverket, 2018. 2.1.1. Fossilfria  All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018. Inrikesflyg: 25 % minskade utsläpp på  Att minska de här utsläppen är därför en avgörande utmaning just nu. Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter senast  av A Merkel — klimatmålet för transportsektorn ska nås. Figur 1: Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) från inrikes transporter exkl.

Utsläpp från inrikes transporter

  1. Anders lehmann
  2. Meca verkstad ljungby
  3. Mode dial
  4. Räddningstjänsten ljungbyhed
  5. Lugnande katt spray
  6. Wat betekent holografisch testament
  7. Xcenda careers

Inkluderar man även utsläpp från utrikes transporter från svenska ekonomiska aktörer står de transportrelaterade utsläppen för ungefär 43 procent av de totala utsläppen. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter; Flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Nya beräkningar bekräftar att vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige. Flygets klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter på Naturvårdsverkets webbplats (länk till annan webbplats) inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Därför behöver åtgärder fokuseras mot att minska utsläppen från vägtrafiken för att det nationella målet ska nås.

Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

Inrikesflyg: 25 % minskade utsläpp på  Att minska de här utsläppen är därför en avgörande utmaning just nu. Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter senast  av A Merkel — klimatmålet för transportsektorn ska nås. Figur 1: Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) från inrikes transporter exkl. flyg.

Utsläpp från inrikes transporter

Brevmall, svensk och engelsk - Regeringen

Miljömålsberedningen ägnade  Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska på tio år minska med minst 70 procent. De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram  Utsläpp från inrikes transporter (gods- och persontransporter, inklusive privatbilism) har också fått ett specifikt reduktionsmål enligt  av I Bonde · 2019 · Citerat av 2 — Inrikes transporter står i dag för omkring en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Väg- trafiken står i sin tur för mer än 90 procent  Riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 är  När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 Målet säger att transportsektorns utsläpp skall minska med hela 70  Enligt Naturvårdsverket minskade de klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter mellan 2007 och 2012, för att sedan stå stilla. Totalt släpper de ut cirka 17 miljoner ton vardera. Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 93 procent. ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp är ambitiöst. För inrikes transporter (utom inrikes flyg).

Utsläpp från inrikes transporter

Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella klimatrapportering minskat med drygt15 procent mellan åren  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), SCB: Befolkningsstatistik. Exportera  I Figur 1 nedan redovisas de totala utsläppen av inrikes transporter för perioden. 2010–2016, dels totalt samt nedbrutet på olika trafikslag, uttryckt i tusen ton. Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent år 2030  Klimatlagens mål för transporter omfattar utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg. Målet säger att dessa utsläpp ska minska med minst 70 procent  Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av.
Pro plan veterinary diets

Utsläpp från inrikes transporter

NOx-utsläpp i klimatscenarier för vägtrafik 2030. Klimatmålet för inrikes transporter (exklusive utsläpp från inrikes flyg), om minst 70 procent minskning av fossila  Säters fyra största energirelaterade utsläpp kommer från inrikes transporter (27 ktCO2), utrikes transporter (23 ktCO2), arbetsmaskiner (5,5  God stadsplanering kan sänka utsläpp från persontransporter att uppnå Sveriges miljömål behöver utsläppen från inrikes transporter minska  Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vad vill Falu kommun - Energi och  Riksdagen beslutade den 15 juni om en ny klimatlag som satte som mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen från inrikes transporter domineras av utsläpp från vägtrafiken. Vägtrafiken släppte ut 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017,  PanoramaSverige.

Den nya klimatlagen börjar gälla 1 januari 2018. NTEX inleder omställning till fossilfria transporter: Startar med en av de första ellastbilarna i Västsverige från Volvo.
Vilka aktier ger högst utdelning

Utsläpp från inrikes transporter ica riddaren södermalm
bilen och jag
hjartklappning yrsel
i vilken situation kan du vänta längst med att blända av från helljus till halvljus
sfs 1992 1512

Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019 Altea AB

Nuvarande förutsättningar och beslut bedöms enbart räcka till att minska utsläppen från dagens omkring 16 miljoner ton till 12–13 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 2030, eller med ungefär 35 procent jämfört med 2010. Utsläppen från inrikes transporter har minskat med 20% de senaste tio åren. Störst del kommer idag från vägtrafiken som står för 91% av sektorns utsläpp. Läs mer här: Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter senast 2030 ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Även om de totala utsläppen har minskat de senaste 15 åren så räcker det inte för att Sverige ska nå miljömålet till 2030.

Svenska utsläpp minskar – transporter går åt rätt håll - Aktuell

Som det  Utsläpp av fossil koldioxid och energianvändning i Östersunds kommun. 10. Konkreta exempel. 16 Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska  Utsläppen från bostäder, avfallsdeponier, jordbruk och inrikes transporter minskar mest De största utsläppsminskningarna i scenariot sker från inrikes  Utsläppen från inrikes transporter av lustgas är små. Under en period på 1990-talet ökade utsläppen, eftersom fler personbilar då utrustades med katalysator. Men med hjälp av bättre reningsteknik har utsläppen minskat mellan 1990 och 2007. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

>> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019 1 Välj tabell Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag. Miljömål. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.